Kallställning av kyrkor - för en hållbar värld!

Från 1 jan kommer fyra av församlingens kyrkor vara kallställda under den kallare delen av året.

Den 8 november 2022 fattade Kyrkofullmäktige i Uppåkra församling beslut om kallställning av fyra av församlingens sex kyrkor under den kallare delen av året. Detta gäller Knästorps-, Tottarps-, Särslövs- och Mölleberga kyrkor.  
Varför? 
Det första skälet är att elpriserna har gått upp och att dessa kyrkor värms upp med direktverkande el. Det är kostsamt att värma upp kyrkorna till en temperatur som gör det möjligt att fira gudstjänst där.  
Det andra skälet är att församlingen har antagit en Lokalförsörjningsplan där det har beslutats att församlingen ska minska sin klimatpåverkan vilket går i linje med den “Färdplan För Klimatet” som Svenska kyrkan antagit nationellt. Ett av målen med denna färdplan är att Svenska kyrkans församlingar ska uppnå klimatneutralitet till 2030. Att då ha en konstant värme i kyrkorna fast de används så pass sällan, är inte försvarbart ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Det tredje skälet till att kallställa dessa kyrkor är att vi vill bidra till en minskad elkonsumtion där församlingen vill vara en ansvarsfull samhällsaktör som inte bidrar till en högre elförbrukning än nödvändigt 
När? 
Dessa kyrkor kommer fortsatt att vara öppna för att fira gudstjänst under perioden maj till och med Tacksägelsedagen, vilken infaller i början av oktober. Det innebär att om du vill ha dop- eller vigselgudstjänst i någon av dessa kyrkor så är det under den perioden som du kan boka in det. Vi kommer också att fira kvällsgudstjänster i kyrkorna under sommartid.  
Även under denna tid på året kan det vara lite kyligt i kyrkorna. Vi kommer se till att det finns sittdyna och filtar som du kan använda för en behagligare upplevelse. 
Övrig tid är kyrkorna stängda men vi kan, efter överenskommelse med vaktmästarna, öppna för enskilda besök på vardagar.  
Undantag? 
Vi förstår att det är viktigt att kunna få ha begravningsgudstjänst i den kyrka som man kanske har tillhört hela sitt liv eller har en särskild relation till. Därför kommer det vara möjligt att boka in begravning i samtliga kyrkor under hela året.  
Dessutom är det viktigt för många av våra församlingsbor att få fira julhögtiden i den lokala kyrkan och därför kommer vi också framgent att inbjuda till detta.  
Övriga kyrkor? 
Uppåkra kyrka och Görslövs kyrka kommer att vara öppna för att fira gudstjänst året om.  
  
Vi hoppas på din förståelse och har du frågor är du självklart välkommen att kontakta kyrkoherde Tanja Kamensky.