Så behandlas dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har i enlighet med GDPR.

Uppåkra församling hanterar främst personuppgifter i samband med kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel, begravning), medlemsärenden (in- och utträden), deltagande i vår verksamhet (samtalsgrupp, kör, ungdomsgrupp etc.).

Personuppgifter vid dop

För att kunna administrera ett dop behöver vi dopkandidatens personnummer och eventuella vårdnadshavares kontaktuppgifter. Vårdnadshavarnas kontaktuppgifter gallras ut efter 20 år. Den döptas personuppgifter hanteras i vårt digitala kyrkobokföringsprogram KBOK så länge personen är tillhörig Svenska kyrkan. Om en vårdnadshavare till ett döpt barn inte är tillhörig Svenska kyrkan, blir personen s.k. ”antecknad vårdnadshavare” i KBOK. Det innebär att vi har tillgång till vårdnadshavarens adressuppgifter, för att kunna skicka ex. inbjudningar till barnverksamhet. På begäran kan uppgifter om ”antecknad vårdnadshavare” tas bort från KBOK.

Personuppgifter vid konfirmation

För att kunna administrera en konfirmation behöver vi konfirmandens personnummer och telefonnummer, och eventuella vårdnadshavares kontaktuppgifter. Vårdnadshavarnas kontaktuppgifter används för att skicka information. Den konfirmerades uppgifter används även för att skicka inbjudningar, exempelvis till återträffar. Kontaktuppgifterna gallras ut efter 5 år. Personuppgifterna hanteras i Kyrksam, som är Svenska kyrkans organisationsregister.

Personuppgifter vid vigsel

För att kunna administrera en vigsel behöver vi personnummer, kontaktuppgifter samt Skatteverkets hindersprövning. Kontaktuppgifter gallras ut efter 5 år. Hindersprövningens diarienummer bevaras i vårt digitala kyrkobokföringsprogram KBOK.

Personuppgifter vid begravning

För att kunna administrera en begravning behöver vi tilltalsnamn, personnummer och dödsdatum för den avlidna, samt kontaktuppgifter till en anhörig. Dödsdatum används för att kunna hålla en tacksägelse i samband med en gudstjänst. Kontaktuppgifter till anhörig används bland annat för att kunna bjuda in till ”Leva-vidare-grupp” och till minnesgudstjänst nästkommande allhelgonahelg. Kontaktuppgifterna gallras ut efter 5 år. Om den avlidna begravs på någon av församlingens kyrkogårdar registreras personuppgifter för gravrättsinnehavaren/-na i vårt kyrkogårdsregister FAS Kyrkogård, för att kunna skicka gravbrev, information m.m.

Personuppgifter vid in- och utträden ur Svenska kyrkan

På blanketten för inträde anges namn, personnummer, adress, telefonnummer, dopuppgift och konfirmationsuppgift samt namnteckning. Blanketten gallras ut efter 5 år. Personuppgifterna hanteras i vårt digitala kyrkobokföringsprogram KBOK så länge personen är tillhörig Svenska kyrkan. På blanketten för utträde anges namn, personnummer, adress, telefonnummer och namnteckning. Blanketten gallras ut efter 2 år. Namn och in-/utträdesdatum bevaras i diariet.

Personuppgifter vid deltagande i verksamhet

I vissa av våra verksamheter (ex. kör, samtalsgrupp) behöver vi ha deltagarlistor och kontaktuppgifter för att skicka ut information och liknande. Kontaktuppgifterna gallras ut när man inte längre medverkar i gruppen. Personuppgifterna hanteras i Kyrksam, som är Svenska kyrkans organisationsregister.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att få ut information om vilka uppgifter vi har om dig. Skicka förfrågan via e-post till uppakra.forsamling@svenskakyrkan.se eller per post till Uppåkra församling, Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup.

Läs mer om hur Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.