Så styrs Uppåkra församling

Uppåkra församling styrs av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. På den här sidan hittar du protokoll och information om vem som sitter i respektive organ.

Kyrkorådet i Uppåkra församling

Kyrkorådet är Uppåkra församlings styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige. Arbetet leds av ordförande Karin Stavne.

Kyrkofullmäktige i Uppåkra församling

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ inom Uppåkra församling och leds under mandatperioden 2022–2025 av ordförande Ann-Britt Karlsson.