Knästorps Syförening

Knästorps syförening träffas hemma hos varandra

Knästorps syförening består av ett 10-tal kvinnor som träffas hemma hos varandra första tisdagskvällen i månaden, med undantag över sommarmånaderna. 

Knästorps syförening har funnits i över 100 år och riktade sig från början till församlingsbor i dåvarande Knästorps församling. Idag är gemenskapen kvinnor emellan det centrala, och den geografiska tillhörigheten mindre viktig.
Handarbetet har fått vila, medan syföreningens ursprungliga anda av kvinnlig gemenskap, diakonalt engagemang, fika, andakt och vårutflykt lever kvar. 

Knästorps syförening hälsar nya medlemmar välkomna!

vi träffas

Första tisdagskvällen i månaden klockan 18.30

Kontaktperson

Britt-Marie Olsson
Telefon: 046-25 42 43
Mobil: 073-625 42 48.