Församlingskåren

Lekmän ÄR kyrkan

Alla behövs i kyrkan idag och vi tycker att vi som är döpta bör ta vårt kristna ansvar och vara ett stöd för våra medmänniskor. 

Kårens insatser är ideella. Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och årligt bidrag från församlingen och leds av en styrelse. Vi får gott stöd av vår diakoniassistent. I vår verksamhet utgår vi från lekmannaförbundets stadgar, vilket innebär att vi vill:

  • Skapa opinion för kristna värderingar i samhället
  • Samla kvinnor och män till engagemang och ansvarstagande för kyrkan
  • Vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter.

Församlingskåren anordnar församlingsaftnar med inbjudna föreläsare, åker på intressanta studiebesök samt ordnar julfest där överskott skänks till välgörande ändamål.

Om du tycker att verksamheten låter intressant är du hjärtligt välkommen i vår gemenskap! Att bli medlem kostar 100 kronor  och då får du också förbundets tidning "Lekman i kyrkan" som utkommer med fyra nummer per år.
Betalning görs till Bankgironummer 5360-1241. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontaktperson

Lennart Andersson

Ordförande
Mobil: 070 - 346 54 89