Våra Verksamheter

Musik, barngrupper, ungdomshäng, café, samtalsgrupper och pilgrimsvandringar är bara ett axplock av de verksamheter församlingen erbjuder kostnadsfritt.

Café och Träffar

Vi erbjuder många olika tillfällen som alla genomsyras av god gemenskap, god fika, goda förutsättningar för en mycket trevlig stund. 

Barn och Föräldrar

Vi har verksamheter för alla åldrar.

Kör och Musik

Uppåkra församling har ett rikt musikliv där både stora och små personer med både stora och små röster får vara med och sjunga tillsammans.

Konfirmation och Ungdom

Få reda på vilken verksamhet vi erbjuder församlingens ungdommar.

Samtalsgrupper

Att mötas i samtal av olika slag öppnar upp livet och ger det djup och mening.

Församlingskåren

Lekmän ÄR kyrkan

Pilgrimsvandring

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.