Särslövs kyrka

Särslövs kyrka härstammar från 1200-talet. Bland sevärdheterna hör de vackra kalkmålningar av Harriemästaren och altaruppsatsen från 1600-talet.

Byggnadshistoria

Kyrkan har kor och långhus bevarade från medeltiden. Långhusets fönster är däremot större idag än vad de ursprungligen var. Ovanför kyrkans valv finns den medeltida takstolen bevarad, och i korset är den helt orörd.

Tidigare fanns det en klockstapel intill kyrkan, men den har ersatts med det spetsiga torn som kyrkan numera är försedd med.

Sevärdheter

Vid minst två tillfällen har kyrkan blivit dekorerad med kalkmålningar. Vid ett av dessa tillfällen har målningarna utförts av den sk Harriemästaren. Dessa målningar kalkades dock över, men har åter blivit framtagna. Tack vare överkalkningen har de bevarats ovanligt väl.

Altaruppsatsen, från 1600-talet, har infällda målningar, vilka utförts mot slutet av 1700-talet.

I kyrkan finns även ett vackert triumfkrucifix från 1400-talets första hälft.