Konfirmation och Ungdom

Varje vecka fylls våra lokaler av ungdomar som av olika anledningar hittat sin plats i församlingen. Nedan följer en besrkrivning om de verksamheter vi erbjuder ungdomar i konfirmationsåldern och uppåt.