Konfirmation och Ungdom

Varje vecka fylls våra lokaler av ungdomar som av olika anledningar hittat sin plats i församlingen. Nedan följer en besrkrivning om de verksamheter vi erbjuder ungdomar från att de börjat 7:an och uppåt. 

Ungdomsgruppen

Församlingens ungdomsgrupp är till för dig som går i sjuan och uppåt.

Ungdomskör

Satsa på sången, tillsammans med andra!