Flackarps Klockstapel

Flackarps medeltidskyrka revs 1865. Det var en liten vittrad kyrka, 13 meter lång och 7 meter bred. Kyrkan hade tre små blyinfattade fönster. Altare och altartavlan stod direkt vid östra gaveln. I sydöstra hörnet stod kantorsstolen och framför den var uppgången till predikstolen. Det var en enkel kyrka som vittnade om församlingens fattigdom. Under några år hade man diskuterat möjligheterna att reparera kyrkan men så småningom fattades beslut om rivning på en kyrkostämma. 

Av inventarierna från kyrkan finns dopfunten från slutet av 1100-talet kvar.  Idag står den i Uppåkra kyrka. (Den är signerad av stenmästaren vilket är ovanligt. På ena sidan står HACHI, en medeltida form för Åke).

Malmstakarna på Uppåkra kyrkas altare har också kommit från Flackarp. Kyrkans altarsilver tycks ha ingått som material vid en omarbetning av Uppåkra kyrkas kalk. 1953 restaurerades klockstapeln i Flackarp och klockan från Flackarp hängdes tillbaka. (Den hade fram till 1953 funnits i Uppåkra kyrka). 
Den 4 juli 1954 återinvigdes klockstapeln med den gamla klockan åter på plats i närvaro av biskop och församlingens präster.
Man har även rest ett träkors där den gamla kyrkan låg. Framför korset finns en sten med inskriptionen "Här stod omkring 800 år Flackarps kyrka. Generationer av församlingsbor vilar i den vigda jorden."

På senare år har en bit av kyrkogården anlagts som minneslund. En natursten utmärker platsen.

Hitta hit

Flackarps skolväg 89, 24561 Staffanstorp

 

Vård- och underhållsplan Flackarps kyrkogård