Vitkalkad kyrka med vit kalkad mur och pilträd.
Foto: Christer Smedberg

Mölleberga kyrka

Mölleberga kyrka härstammar från 1100-talet. Sevärdheter inkluderar dopfunten från 1100-talet och altaruppsatsen från 1500-talet.

Byggnadshistoria

Mölleberga kyrka är byggd på 1100- eller 1200-talet. Med undantag för fönstren är den medeltida exteriören mycket väl bevarad.

På 1860-talet revs det gamla vapenhuset. Samtidigt flyttades kyrkans ingång till tornets västsida och kyrkan erhöll ny bänkinredning och nytt golv.

Sevärdheter

Ett triumfkrucifix av ek härrör sannolikt från slutet av 1400-talet.

Altaruppsatsen, från slutet av 1500-talet, inramar texttavlor med nattvardens instiftelseord översatta till danska, plattyska och latin.

Predikstolen tillverkades 1743. Den är ett verk av Johan Ulberg.

Dopfunten från 1100-talet är av sandsten och har dekorationsmålningar i rött.

Kyrkans dopfat av tenn, är tillverkat 1669.