Mölleberga Kyrka

Kyrkan är byggd på 1100- eller 1200-talet. Med undantag för fönstren är den medeltida exteriören mycket väl bevarad.

På 1860-talet revs det gamla vapenhuset. Samtidigt flyttades kyrkans ingång till tornets västsida och kyrkan erhöll ny bänkinredning och nytt golv.

Ett triumfkrucifix av ek härrör sannolikt från slutet av 1400-talet.

Altaruppsatsen, från slutet av 1500-talet, inramar texttavlor med nattvardens instiftelseord översatta till danska, plattyska och latin.

Predikstolen tillverkades 1743. Den är ett verk av Johan Ulberg.

Dopfunten från 1100-talet är av sandsten och har dekorationsmålningar i rött.

Kyrkans dopfat av tenn, är tillverkat 1669.

Hitta hit

Mölleberga byväg 9, Mölleberga, 245 93 Staffanstorp

Vård- och underhållsplan, Mölleberga kyrka