Tottarps Kyrka

Även om Tottarps kyrka har byggts om vid minst fem tillfällen under århundradenas lopp, så har den fortfarande kvar partier som är av medeltida ursprung.

Den senaste stora ombyggnaden ägde rum c:a 1850, under medverkan av professor C G Brunius. Vid denna ombyggnad försågs kyrkan med korsarmar, vilka har de för Brunius typiska gavlarna.

Ett triumfkrucifix från 1400-talet och ett altarskåp från 1700-talet finns bevarade.

Altare, predikstol och bänkinredning är i nyrenässansstil och härstammar från senare delen av 1800-talet.

I gravkapellet vid nya kyrkogården finns en fresk av Per Siegård.

Hitta hit

Tottarpsvägen 35, 245 93 Staffanstorp

Vård- och underhållsplan, Tottarps kyrkogård