Tottarps kyrka

Tottarps kyrka härstammar från 1100-talet, men har byggts om vid minst fem tillfällen. En av de största ombyggnationerna gjordes av C G Brunius på 1850-talet då kyrkan fick korsarmar.

Byggnadshistoria

Även om Tottarps kyrka har byggts om vid minst fem tillfällen under århundradenas lopp, så har den fortfarande kvar partier som är av medeltida ursprung.

Den senaste stora ombyggnaden ägde rum cirka 1850, under medverkan av professor C G Brunius. Vid denna ombyggnad försågs kyrkan med korsarmar, vilka har de för Brunius typiska gavlarna.

Sevärdheter

Ett triumfkrucifix från 1400-talet och ett altarskåp från 1700-talet finns bevarade.

Altare, predikstol och bänkinredning är i nyrenässansstil och härstammar från senare delen av 1800-talet.

I gravkapellet vid nya kyrkogården finns en fresk av Per Siegård.