Görslövs Kyrka

Görslövs kyrka utökades och förändrades så kraftigt mot slutet av 1800-talet, att dess medeltida karaktär gick förlorad. Bland annat revs då det gamla trappstegstornet med till nivå med långhuset, och istället så uppförde man ett helt nytt torn utanför det som fanns kvar av det gamla.

Kyrkans valv är från 1350. För att få en enhetlig dekor i kyrkan lät man dekorationsmålaren Svante Thulin i Lund dekorera valvkapporna, strålbågarna och fönstren.

Altaruppsatsen är från 1500-talet. Dess ursprungliga Bibeltexterna är emellertid utbytta mot målningar som visar olika scener ur Gamla testamentet och Jesus liv.

I predikstolen ingår vissa äldre sniderier.

Kyrkan äger en förnämlig dopfunt i sandsten, denna är numera dock deponerad på museum i Lund.

Intill kyrkan ligger Görslövs kyrkstuga, som lånas ut i samband med dopgudstjänster.

Hitta hit

Görslövs kyrkoväg 30, 245 93 Staffanstorp

Vård- och underhållsplan Görslövs Kyrkogård

Vård- och underhållsplan, Görslövs kyrka