Görslövs kyrka

Görslövs kyrka härstammar från 1100-talet, men ändringar under slutet av 1800-talet har gjort att dess medeltida karaktär gått förlorad.

Förändringar under 1800-talet ändrade karaktären

Görslövs kyrka utökades och förändrades så kraftigt mot slutet av 1800-talet, att dess medeltida karaktär gick förlorad. Bland annat revs då det gamla trappstegstornet med till nivå med långhuset, och istället så uppförde man ett helt nytt torn utanför det som fanns kvar av det gamla.

Dekorationsmålningar av Svante Thulin

Kyrkans valv är från 1350. För att få en enhetlig dekor i kyrkan lät man i början av 1900-talet dekorationsmålaren Svante Thulin i Lund dekorera valvkapporna, strålbågarna och fönstren. 

Medeltida altaruppsats och predikstol

Altaruppsatsen är från 1500-talet. Dess ursprungliga bibeltexter är emellertid utbytta mot målningar som visar olika scener ur Gamla testamentet och Jesus liv.

I predikstolen ingår vissa äldre sniderier.

Den ursprungliga dopfunten finns på Historiska museet i Lund

Kyrkan äger en förnämlig dopfunt i sandsten, denna är numera dock deponerad på Historiska museet i Lund.

Görslövs kyrkstuga

Intill kyrkan ligger Görslövs kyrkstuga, som lånas ut i samband med dopgudstjänster.