Foto: Goran Horvat på Pixabay

Gravskick i Uppåkra församling

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa vilka olika typer av gravar som finns i Uppåkra församling och vad de olika gravskicken innebär.

Olika typer av gravar i Uppåkra församling

I Uppåkra församling finns det kistgravar, askgravplats, askgravlundar, urnlund och minneslundar. 

Kistgrav

Kistgrav är en gravplats för en eller flera kistor med gravrätt, med möjlighet att sätta upp en egen gravsten. Om så önskas kan man ha en rabatt och välja om man vill sköta den själv eller ha skötselavtal.

Kistgravar finns på alla kyrkogårdar förutom på kyrkogården i Flackarp.

Askgravplats

På askgravplatsen gravsätts urnan på utsedd plats och man har en liggande, mindre gravsten. De anhöriga får vara med vid gravsättningen och blommor sätts vid platsen. 

Askgravplats finns i Särslöv

Askgravlund

Här gravsätts askan i en gemensam lund och en plakett med namnet sätts upp på en minnessten. Vid stenen kan också snittblommor ställas. Vid gravsättning i askgravlund får de anhöriga vara med. 

Askgravlund finns i Uppåkra och Särslöv.

Urnlund

På urnlunden gravsätts urnan på en utsedd plats, man har en mindre gravsten och en liten rabatt framför. Det finns plats till fyra urnor. De anhöriga får vara med vid gravsättningen.

Urnlund finns i Uppåkra. 

Minneslund

Begravningen i minneslunden är anonym, vilket innebär att askan efter den avlidna gravsätts utan de anhörigas närvaro och utan att de får vetskap om den exakta platsen där askan vilar. Blommor och ljus sätts vid en gemensam smyckningsplats.

Minneslund finns i Knästorp och Flackarp.