Foto: Gerd Roos

Gärsnäs församling

Församlingen sträcker sig från Ö Vemmerlöv i norr till Skillinge i söder, från Hannas i väster till Tommarp i öster.

Bilden visar framsidan av 2024 års fastebok. PÅ framsidan finns ett snäckskal och titeln Livets vatten.

Tankar i fastan

Tisdagar under fastan, 13/2- 26/3 i Skillinge kapell 18.30-19.30.

Ett tiotal personer för ett samtal i bänkraderna i en föreläsningssal.

Det goda samtalet

En meningsfull stund tillsammans med andra som också vill lyssna, reflektera och pröva sina funderingar. Inriktningen för samtalen är av existentiell karaktär.

För skolbarn

Här finns något för dig som vill sjunga i kör, pyssla, spela teater och leka tillsammans! Höstens verksamheter startar upp vecka 4.

För barn och barnfamiljer

Vi erbjuder flera mötesplatser för barn - och barnfamiljer varje vecka. Vårens verksamheter startar vecka 4.

Körverksamhet

I vår församling finns många möjligheter att sjunga i kör! Du kan börja att sjunga i kör från det år du fyller sex år.

Soppluncher & Tisdagsträffar 2024

Soppa i Borrby och Gärsnäs - eftermiddagskaffe med smörgåsfika enligt nedanstående schema.

Någon gräver i en rabatt med en planteringsspade.

Nytt blomsteravtal!

Gärsnäs församling erbjuder från 2024 möjlighet att teckna ett nytt blomsteravtal. Avtalet omfattar 3 större och 7 mindre blommor. Kostnaden för detta avtal är 750 kr/år och då ingår plantering, borttagning vid säsongens slut samt vattning och gödsling under växtperioden. Avtalet kan inte bindas till befintliga avtal. För mer information om detta eller andra avtal kontakta Dan Olsson telefon 0414-639 17.

Samtalsmottagning för äldre

Gärsnäs församling ingår nu i ett arbete med Samariterhemmet om samtalsmottagning för äldre. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.

Kyrkans år - söndagens texter

Här får du en kort introduktion till kommande söndag/helgdag i kyrkan, samt de texter som vi läser.

Aktuellt från Svenska kyrkan

Prenumerera via RSS

Skogsutredningen vill ha synpunkter från församlingar

Publicerad:

Skogsutredningen vill ha synpunkter om kyrkans skogsförvaltning – särskilt från barn och unga. Utredningen behöver få in synpunkterna senast den 15 maj 2024

Skogens betydelse för biologisk mångfald och klimatet – se rundabordssamtal

Publicerad:

I veckan genomförde Skogsutredningen ett första rundabordssamtal med experter. Skogens betydelse för den biologiska mångfalden och klimatet var temat. Här kan du titta på samtalet.

Svenska kyrkan på DN debatt idag: ”Höj dagersättningen för asylsökande”

Publicerad:

En majoritet av svenska folket, sex av tio, tycker att dagersättningen till asylsökande, inklusive ukrainska flyktingar, bör höjas. Det visar en färsk Novusundersökning som genomförts på uppdrag av Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Sveriges stadsmissioner, Bris och Rädda barnen. Nu uppmanar organisationerna regeringen att tänka om.

Ärkebiskop Martin i Expressen om när ett liv börjar och när det tar slut

Publicerad:

Ärkebiskop Martin Modéus skriver på Expressen kulturdebatt om det senaste biskopsbrevet ”Livets början och livets slut: Redskap för orientering i etiska vägval”.

Sök bidrag för att utveckla samiskt kyrkoliv

Publicerad:

Jobbar du inom Svenska kyrkan eller i en samisk organisation med att utveckla samiskt kyrkoliv? Då kan du söka bidrag hos oss. Sista ansökningsdag är den 15 februari.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.