Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gärsnäs församling

Församlingen sträcker sig från Ö Vemmerlöv i norr till Skillinge i söder, från Hannas i väster till Tommarp i öster.

Under våren ägnar vi oss lite extra åt medeltida smaker, föreläsningar kring arkeologi, arkitektur & helgon m m
9 april om den medeltida arkitekturen

Projekt medeltid

Under våren ägnar vi oss lite extra åt medeltida smaker, föreläsningar kring arkeologi, arkitektur & helgon m m 9 april om den medeltida arkitekturen

Vid informationsmötet den 26 mars framkom att Stiftsstyrelsen avstyrkt Gärsnäs församlings ansökan om KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning).  Länsstyrelsen och stiftsantikvarierna har olika uppfattning om KAE är tillämpligt för återuppbyggnaden. Församlingens kyrkoråd fortsätter arbetet för att tornet ska återuppbyggas.

Information angående Borrby kyrkas tornspira

Vid informationsmötet den 26 mars framkom att Stiftsstyrelsen avstyrkt Gärsnäs församlings ansökan om KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning). Länsstyrelsen och stiftsantikvarierna har olika uppfattning om KAE är tillämpligt för återuppbyggnaden. Församlingens kyrkoråd fortsätter arbetet för att tornet ska återuppbyggas.

Under några kvällar i april får vi njuta av musik i olika genrer

Musik i vår

Under några kvällar i april får vi njuta av musik i olika genrer

Arkiveringsdatumet för kampanjen har gått ut

Aktuellt från Svenska kyrkan

Prenumerera via RSS