Foto: Gerd Roos

Stiby kyrka

Stiby kyrka framträder som sinnebilden för den skånska landsortskyrkan. Här vilar hon på höjden med sitt röda tegeltak och sina trappstegsgavlar strax väster om där bebyggelsen av Gärsnäs by startar.

Stiby kyrka rymmer 225 personer.

Koordinater
X 55.555599 Y 14171521

Titta in i Stiby kyrka

Gå runt på Stiby kyrkogård

Kyrkan som vi ser den idag uppfördes år 1857-1858 och dagens kyrka vilar delvis på den tidigare medeltida kyrkans grund. Den medeltida kyrkan var helgad åt S:t Anna. 

Altartavlan från 1887 är en framställning av "Kristus i Emmaus" och är en kopia av Löderups kyrkas altartavla.

Dopfunten är av trä och marmoreringsmålad i grönt på ljusgrå botten. Vid dopfunten står en kopia av Thorvaldsens "Kristus" daterad 1882. Kristusbilden har tidigare stått på altaret.

Predikstolens sidor har infällda speglar med bågfält från 1600-talet. Här är de fyra evangelisterna avbildade. Predikstolen ökades i höjd och försågs med inskriptioner år 1903.