Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sisselas kapell

På Borrby kyrkogård ligger Sisselas kapell. Det används vid mindre begravningar.

Kapellet rymmer 35 personer.

Även Sisselas kapell har vackra blyinfattade fönster samtida med de i Borrby kyrka. Över altaret hänger en applikation i lappteknik som Cilla Sjöberg, Borrby, gjort.