Sisselas kapell

På Borrby kyrkogård ligger Sisselas kapell. Det används vid mindre begravningar.