Körverksamhet

I vår församling finns många möjligheter att sjunga i kör! Du kan börja att sjunga i kör från det år du fyller sex år.

Damkören Laudate start 1/2

Onsdagar jämna veckor 18-19 Borrby förs.hem
Onsdagar udda veckor 18-19 Kyrkans hus, Gärsnäs 
Körledare Ingrid Dahlström.

Sisselakören start 2/2

Torsdagar 19-21 i Borrby församlingshem
Blandad fyrstämmig kör. Körledare Charlotta H Németh
epost Charlotta.HolmgrenNemeth@svenskakyrkan.se

Barnkörer start 24/1, 26/1

Barnkör i Borrby, Borrby skola tisdagar 14-14.45. 
Körledare Gustaf Brandt.
Barnkören Joy Hammenhögs församlingshem 
torsdagar 15.45-16.30. Körledare Ingrid Dahlström.

Körlaget för damer och herrar start 25/1

Sjunger i kyrkan på Stora högtidsdagar, medverkar i Musikgudstjänster och Musikmässor, deltar med sång och musik i insamlingar, har utbyte med andra körer. 
Onsdagar Jämna veckor 19- 21 i Borrby församlingshem 
Onsdagar udda veckor 19-21 Kyrkans hus. Gärsnäs  
Ledare Ingrid Dahlström, ackompanjatör Gustaf Brandt

Cafékör för Daglediga start 9/2

Torsdagar jämna veckor Borrby församlingshem 14-15 
körledare Ingrid Dahlström. 

Olika Projektkörer för Ungdomar, Unga vuxna & Herrar 

Har du frågor, Vill du vara med?
Kontakta: Ingrid Dahlström eller Gustaf Brandt
ingrid.dahlstrom@svenskakyrkan.se 
gustaf.brandt2@svenskakyrkan.se
0414-639 11