Foto: Gerd Roos

Församlingens kyrkogårdar och dess gravskick

Här presenterar vi vilka olika gravskick som finns på respektive kyrkogård.

Glavplats med gravsten

Urngravplats och kistgravplats är de vanligaste gravskicken. Urnor kan även placeras i en kistgravplats.

De anhöriga kan om de vill närvara när kistan eller urnan gravsätts. 

Vid graven kan en gravsten placeras. Stenen beställs och bekostas av dödsboet. Görs gravsättningen i en befintlig gravplats kan en kostnad för flytt av sockel eller ram tillkomma.

De anhöriga kan själva plantera blommor och dekorationer vid graven, eller beställa skötsel av kyrkogårdsförvaltningen. 

Den som utses som gravrättsinnehavare (det kan var flera) ansvarar för att graven hålls i ett värdigt skick och att eventuell sten står stadigt i 25 år. Efter 25 år får gravrättsinnehavaren frågan om graven ska bevaras och den får då möjlighet att förlänga det som kallas gravrätt. 

Minneslund, Askgravplats och askgravlund

MINNESLUND - Anonym gravplats

I  Minneslunden grävs aska ner på en anonym plats. De anhöriga deltar därför inte vid gravsättningen. När gravsättningen är gjord får de anhöriga ett minnesbrev med datum för gravsättningen. 

Kyrkogårdsförvaltningen sköter utsmyckning i rabatter och andra gemensamma ytor. Anhöriga som har med blommor eller ljus placerar dem på de platser som är avsedda för detta. Anvisning finns på plats.

Plats i minneslund är kostnadsfri.

ASKGRAVPLATS - namnplatta på egen sten

Till varje gravplats hör en sten där en namnplatta av brons placeras. Det finns ingen yta för plantering i anslutning till stenen. Personalen på kyrkogårdarna sköter de allmänna ytorna runt stenarna. Anhöriga är välkomna med snittblommor i vas, mindre vinterdekorationer och ljus i lykta, allt placeras på gemensam plats. 

Anhöriga kan välja att delta vid gravsättningen.

En askgravplats sköts av personalen på kyrkogården i 25 år. Dödsboet betalar en engångskostnad för skötsel i 25 år samt kostnaden för namnbrickan. Efter 25 år kan skötselavtalet förlängas. 

ASKGRAVLUND - namnplatta på gemensam sten.

Liknar askgravplatsen, men istället för en egen plats så finns en gemensam sten för namplattor. Blommor och gravljus placeras på gemensam plats. Personalen på kyrkogårdarna sköter den allmänna planteringsytan. 

Anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättningen.

Namnbrickan är detta gravskicks enda kostnad.

Här nedan kan du läsa vilka gravskick som finns på våra kyrkogårdar.

Bolshögs kyrkogård

Kistgravplatser, urngravar, urnlund

Borrby kyrkogård

Kistgravplatser, Urngravplatser, Minneslund, Askgravplats, Askgravlund

Hammenhögs kyrkogård

Kistgravplatser, urngravplatser, minneslund, askgravplats, urngravlund

Hannas kyrkogård

Kistgravplatser, urngravplatser

Stiby kyrkogård

Kistgravplatser, urngravplatser, minneslund, askgravplats, urngravlund

Vallby kyrkogård

Kistgravplatser, urngravplatser, minneslund, askgravplats

Ö Herrestads kyrkogård

Kistgravplatser, urngravplatser

Ö Hoby kyrkogård

Kistgravplatser, urngravplatser, minneslund, askgravplats, urngravlund

Ö Tommarps kyrkogård

Kistgravplatser, urngravplatser, minneslund, askgravplats

Ö Vemmerlövs kyrkogård

Kistgravplatser, urngravplatser, urnlund, minneslund, askgravplats