Våra kyrkor

Vår församling har tio kyrkor och två kapell! Kyrkorna är öppna onsdag-fredag kl 9-14, med undantag för Hannas och Ö Herrestad.

Borrby kyrka

Borrby kyrka syns ånyo över slätten. Tornspiran som sägs vara inspirerad av Klara kyrka i Stockholm skadades i stormen Urd 2016 och församlingen tvingades av säkerhetsskäl att nedmontera tornspiran. Tornspiran har återställts och den 28 augusti 2022 firades det hela genom högmässa, presentationer och god mat.

Hammenhögs kyrka

Hammenhögs kyrka ligger mitt i byn utmed vägen Ystad-Simrishamn

Stiby kyrka

Stiby kyrka framträder som sinnebilden för den skånska landsortskyrkan. Här vilar hon på höjden med sitt röda tegeltak och sina trappstegsgavlar strax väster om där bebyggelsen av Gärsnäs by startar.

Östra Hoby kyrka

En fantastisk kyrka, där du fortfarande kan ana det medeltida rummet.

Vallby kyrka

Vallby kyrka ligger nära Glimmingehus.

Östra Vemmerlövs kyrka exteriört, bild tagen från sydväst

Östra Vemmerlövs kyrka

Välkommen till Ö Vemmerlövs kyrka i 800, kanske 900 år, har hon funnits här och vittnar om Guds närvaro mitt ibland oss.

Skillinge kapell

Skillinge kapell - gammal gård som blev kapell.

Hannas kyrka

Hannas kyrka räknas till en av Skånes bäst bevarade medeltidskyrkor.

Östra Tommarps kyrka

Östra Tommarps kyrka stod färdig 1857. Den ersatte då S.ta Maria kyrkan som troligtvis funnits på platsen sedan 1100-talet.

Sisselas kapell

På Borrby kyrkogård ligger Sisselas kapell. Det används vid mindre begravningar.

Östra Herrestads kyrka

Kyrkan är tills vidare stängd för gudstjänster och förrättningar, men du kan ta en rundvandring via bilder här på sidan.

Bolshögs kyrka

Kyrkan, vars äldsta delar härrör från 1100-talet, uppfördes troligen av en storman med anknytning till närliggande Glimminge gård, som har anor från vikingatiden.