Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument, som beskriver vad Svenska kyrkan, Gärsnäs församling är och vill vara.

Här kan du läsa församlingsinstruktionen för Gärsnäs församling som den är inskriven i domkapitlets blankett som ett inscannat dokument.