Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument, som beskriver vad Svenska kyrkan, Gärsnäs församling är och vill vara.

Här kan du läsa församlingsinstruktionen för Gärsnäs församling som den är inskriven i domkapitlets blankett som ett inscannat dokument.

församlingsinstruktion