Meny

Östra Tommarps kyrka

Östra Tommarps kyrka stod färdig 1857. Den ersatte då S.ta Maria kyrkan som troligtvis funnits på platsen sedan 1100-talet.

Kyrkan rymmer 280 personer

Koordinater
X 55.532931 Y 14.237941

När den nya enskeppiga salskyrkan invigdes skilde den sig dock på en punkt ifrån dagens. Man behöll det medeltida tornet, men år 1888 fick det ge vika och kyrkan fick det utseende som möter oss idag. Kyrkan har vackra trappgavlar och dekorativt utformad taklist.

Kyrkans huvudingång är på södra tornsidan. I vapenhuset möter en äldre dopfunt, gjuten i färgad tegelmassa och smyckad med änglabilder. Sedan 1955 är denna tagen ur bruk.

Det sena 1800-talets smak präglar kyrkans interiör. Inget finns kvar av dekormålningarna på väggar och valv, endast sakristians stjärnhimmel har fått bli kvar. Kyrkorummet har kryssvalv och koret avskiljs från sakristian av en vägg.

Altartavlan "Christus Consolator" är utförd av Almén 1886 och är en kopia av CarlBlochs altartavla i Hörups kyrka.

Predikstolens fem fält har snidade figurer föreställande Kristus och de fyra evangelisterna. Dessa kommer från en äldre predikstol från 1600-talets början.

Dopfunten är av huggen sandsten och utförd efter Torsten Leon Nilssons ritning 1958. Den har en åttkantig form med räfflad yta. Bakom dopfunten står kyrkans Madonnabild från 2007 gjord av Ralf Broselius.

Om Du följer länken kan du läsa mer om Tommarp på medeltiden och premonstratenserklostret samt nutida klosterutgrävningar. Hembygdskretsen Tumathorp