Foto: Gerd Roos

Bolshögs kyrka

Kyrkan, vars äldsta delar härrör från 1100-talet, uppfördes troligen av en storman med anknytning till närliggande Glimminge gård, som har anor från vikingatiden.

Kyrkan rymmer 80 personer.

Titta in i Bolshögs kyrka

Gå runt på Bolshögs kyrkogård

Bolshögs kyrka ingår ju nu i ett större pastorat, men har ju längre tillbaka varit en egen församling. Det som var speciellt med placeringen av kyrkan var att den låg i dåvarande grannförsamlingen Ö Tommarp - nära en kilometer österut från sin sockengräns. Detta beror troligtvis på en äldre medeltida sockenindelning.

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Kyrkan har kvar betydande delar av medeltida murverk i långhus och torn. Långhusets två travéer har valv i tegelmurverk från 1400-talet.

Den östra delen av kyrkan revs 1868 för ge plats åt ett rymligt tvärskepp, även valv, vind och yttertak förnyades. Nu tillkom också den nuvarande västliga ingången, men vi kan fortfarande se de ålderdomliga portalerna som framtagits och sparats ut i den vitputsade ytan.

Dopfunten tillskriven Blentarpsgruppen består av två olika material med sandsten i  skålen och kalksten i foten och dateras till sent 1100-tal.

Altartavla av alabaster i relief från 1550-talet med motv från Kristi uppståndelse är utförd av Antwerpenskolan i Holland.

I kyrkorummet finns två predikstolar varav den äldre är rikt utsmyckad predikstol och daterad 1708.

Bolshögs kyrka rymmer 100 personer

 Koordinater
X 55.512615 Y 14.238970