Foto: Gerd Roos

Hammenhögs kyrka

Hammenhögs kyrka ligger mitt i byn utmed vägen Ystad-Simrishamn

Hammenhögs kyrka rymmer 150 personer.

Titta in i Hammenhögs kyrka

Gå runt på Hammenhögs kyrkogård

Hammenhög hade en medeltida kyrka som på 1840-talet ansågs alltför liten.

Uppdrag lämnades därför till domkyrkoarkitekten Brunius vars förslag stod klart 1847. Enligt förslaget skulle kyrkan förlängas åt öster, men när koret och de båda vapenhusen rivits miste långhusets väggar sitt stöd och valven störtade in. Till följd av detta tog arbetet längre tid och kostade mer än beräknat, men 1849 stod nu en helt ny kyrka färdig med kor, långhus och torn. Delar av den gamla kyrkans torn återanvändes vid nybyggnationen.

Sommaren 1848 sålde man det mesta av "träd och jern" från den gamla kyrkan såsom altarutsmyckning, predikstol m m. Kvar från den medeltida kyrkan finns dopfunten från 1200-talet. Den  är ett arbete av den gotländske stenmästaren Sighraf som även gjort dopfunten i Hannas kyrka. Den rikt snidade kuppan visar bilder ur Jesu födelsehistoria.

Det dröjde till 1868 innan kyrkan fick sin altartavla  målad av Bengt Nordenberg från Blekinge. Tavlan föreställer Jesus bedjande i Getsemane örtagård.

2007 fick kyrkorummet en Mariabild gjord av träbildhuggare Carsten Nilsson, Hammenhög.