Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östra Herrestads kyrka

Kyrkan är tills vidare stängd för gudstjänster och förrättningar.

Östra Herrestads kyrka är troligen från mitten av 1100-talet och uppförd i romansk till med långhus, kor och absid.

I portalen på södra långhusväggen kan vi i tympanonen kan läsa "Carl Stenmester scar thenna sten". Här får vi alltså namnet på denna kyrkas "arkitekt" Carl Stenmästare. Han var stenhuggare och kyrkobyggare på 1100-talet i Skåne, men bara här har han lämnat sin signatur. Stenhuggaren står bakom flera ornamenteringar i kyrkan, bland annat på kyrkans sockel runt hela byggnaden. Inne i kyrkan finns också två små pelare som huggits ut av Carl Stenmästare.

Den ursprungliga kyrkan hade troligtvis högt platt tak - härom vittnar rester av målningar uppe på det som idag är kyrkans vind. (Ovanför valven)

Under 1400talet slogs valv i kyrkan och senare samma århundrade försågs de med de kalkmålningar vi ser idag. Valven i kyrkan är rikt dekorerade med målningar föreställande människornas första tid med skapelseberättelsen, syndafallet och utdrivandet ur paradiset. I långhuset kan vi också se Marie kröning samt Yttersta domen. I koret och absiden finns en serie bilder ur Jesu liv och en nådastolsframställning där Gud Fader håller den korsfäste Kristus framför sig medan andens duva sitter på hans axel.På 1880-talen förländes kyrkan åt väster och nytt torn uppfördes.

 

Dopfunten från 1300-talet är i Älvdalsporfyr. På den finns fyra figurer i relief. En konung, en man på en drake, en man med bok och svärd och en man med gloria och korsstav.
Delar av kyrkans altaruppsats stammar från 1700-talet.

Man har funnit ett sigill med ett bomärke i form av ett kombinerat kors och ankare. Runt om bomärket finns en text som lyder: CLAMES CONVENTGH S (=Clemens församlings sigill). En äldre man som uppger sig ha fått det av sin fader, född 1797. Kanske kan sigillet ha hittats vid grundgrävning vid renovering av Gamla prästgården i Ö Herrestad (Skola år 1918). 

Sigill upphittat i Ö Herrestad Bild: Ulrika Wallebom