Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För barn och barnfamiljer

Vi erbjuder flera mötesplatser för barn - och barnfamiljer varje vecka. I Borrby är vi i prästgården eller i församlingshemmet, i Hammenhög i församlingshemmet och i Gärsnäs hittar du oss i Stiby församlingshem. Höstterminen börjar vecka 37, 2019.

Vi erbjuder:

För de allra minsta:
Babycafé med rytmik
  - vuxen med barn 0-1 år. Torsdagar kl 9.30-11.30 i Stiby församlingshem. Ledare är Ingrid Dahlström & Henrik Esping. 

Minikyrkis för barn tillsammans med vuxen 0-6 år  
fri lek, pyssel, fika och sångstund.
Måndagar kl 9.30-11.30 i Hammenhögs församlingshem ledare Majvi Danielsson och Görel Nilsson.
Fredagar kl 9.30-11.30 Stiby församlingshem med rytmik. Ledare Henrik Esping och Ingrid Dahlström.

För 4-5åringar:
Kyrkans Barntimme
tisdagar kl 8-10.45 i Hammenhögs församlingshem. Ledare  Majvi Danielsson och Görel Nilsson 0414-63 915.