Välkommen till Araslövs församling

Besöksadress: Wrangels allé 61 29175 FÄRLÖV Postadress: Box 11069 29111 FÄRLÖV e-post:araslov.forsamling@ svenskakyrkan.se Telefon:+46(44)71002 Webbadress: https://www.svenskakyrkan.se/ araslov Pastorsexpeditionen är öppen måndag - torsdag kl. 10.00 - 13.00.

GDPR

EUs dataskyddsregler ("GDPR") innebär skydd för personuppgifter. Läs mer här!

 https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

 Vi ber i gudstjänsterna för församlingsmedlemmar som döpts och ingått äktenskap och behandlar därmed personuppgifter verbalt. Efter en avvägning mellan olika intressen fortsätter vi tills vidare att publicera döpta och vigda i församlingsbladet; det finns ju fler förebedjare i församlingen än de som firar gudstjänst vid respektive förbönstillfälle; publiceringen har också stöd i Tryckfrihetsförordningen, som väger tyngre är GDPR. De avlidnas namn kan publiceras oberoende av GDPR.

Lättade restriktioner fr o m 1/6

Från och med 1 juni får 50 personer samlas till allmänna sammankomster såsom 
gudstjänster. Denna begränsning gäller tills vidare. 
Lunds stift påminner om att det är viktigt att vi fortsätter fira gudstjänst.

Bengt Svensson
vik. kyrkoherde