Kyrkor i Araslövs församling

Här hittar du våra kyrkor i Araslövs församling

Araslövs församling

Araslövs församling bildades den förste januari 2003 genom sammanslagning av Färlövs, Norra Strö och Önnestads församlingar. Dessa tre församlingar har sedan 1962 varit ett pastorat och bildade en samfällighet 1989.

Araslövs församling har omkring 3200 medlemmar och tre kyrkor samt två församlingshem. I Färlöv finns även Araslövs ödekyrka.

Kyrkornas öppettider

Kyrkorna är öppna i samband med gudstjänster eller enligt överenskommelse med våra vaktmästare. Sommartid har vi utökade öppettider i anslutning till vårt café.

Färlövs kyrka

I Färlöv låg ursprungligen en så kallad stavkyrka. Helt byggd i trä, uppförd någon gång på 1000-talet.

Norra Strö kyrka

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet av sandhaltig kalksten. Ursprungligen bestod kyrkan av långhus, kor och absid samt en fristående klockstapel

Önnestads kyrka

Kyrkan är uppförd i romansk stil, troligen omkring år 1200. Tornet byggdes drygt hundra år senare. Någon absid har troligen inte funnits, däremot ett vapenhus i söder.

Araslövs kyrka

Araslövs kyrka vid Araslövs gård intill Araslövssjön kan ursprungligen ha varit en gårdskyrka och ägs idag av staten.