Foto: Wikipediaanvändare "Väsk"

Önnestads kyrka

Kyrkan är uppförd i romansk stil, troligen omkring år 1200. Tornet byggdes drygt hundra år senare. Någon absid har troligen inte funnits, däremot ett vapenhus i söder. Kyrkan hade från början inga valv. Dessa slogs sannolikt på 1400-talet och försågs liksom väggarna med målningar.

På 1600-talet uppfördes en läktare under tornvalvet och den norra väggen. På läktaren byggdes den första orgeln 1702. Under åren 1848-54 genomgick kyrkan en omfattande renovering. Kyrkan fick både in- och utvändigt ett helt nytt utseende. Kyrkan byggdes ut åt söder, valven revs utom i koret och tornet.

Altaret flyttades till norra långväggen med en absid och vid den nya sydväggen uppfördes en läktare med en ny orgel. Under åren 1907-09 var man tvungen att göra en ny genomgripande renovering och kyrkan fick det utseende den har idag.

Kyrkan återfick sin orientering i öst-väst, taket fick ett nytt kryssvalv av tegel, altaret återfick sin plats i koret med ny altartavla och absiden revs.

En ny predikstol och dopfunt uppfördes och orgelläktaren med ny orgel återfick sin plats i tornrummet. En ny vägg byggdes i söder där utrymme skapades för kyrksal mm. 1957 tillkom en ny orgel och 1965 framtogs målningarna i sakristian.

Interiör. Det nuvarande utseendet härstammar från ombyggnaden 1907-09

Altartavlan är en kopia av Carl Blocks målning Uppståndelsen. Originalet finns i Kongens Billedkammer på Frederiksborgs slott i Hilleröd. I tavlans sidofält återges t v aposteln Paulus med svärdet och t h Petrus med nyckeln.

Målningarna i koret är från mitten av 1400-talet. Motivet är yttersta domen såsom den skildras i Matteus evangelium.

Krucifixet är från slutet av 1200-talet eller från början av 1300-talet.

Orgeln från 1957 framtagen av f.a Olof Hammarberg, Göteborg. Fasaden är ritad av arkitekten Torsten Leon-Nilson, Ignaberga.

Litteratur:
Önnestads kyrka, Olle Karlberg (Häfte Studiecirkeln," Vi och vår kyrka" 1980-83)