GDPR

EUs dataskyddsregler ("GDPR") innebär skydd för personuppgifter. Läs mer här!

https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

Vi ber i gudstjänsterna för församlingsmedlemmar som döpts och ingått äktenskap och behandlar därmed personuppgifter verbalt. Efter en avvägning mellan olika intressen fortsätter vi tills vidare att publicera döpta och vigda i församlingsbladet; det finns ju fler förebedjare i församlingen än de som firar gudstjänst vid respektive förbönstillfälle; publiceringen har också stöd i Tryckfrihetsförordningen, som väger tyngre är GDPR. De avlidnas namn kan publiceras oberoende av GDPR.