Araslövs kyrka

Araslövs kyrka vid Araslövs gård intill Araslövssjön kan ursprungligen ha varit en gårdskyrka och ägs idag av staten.

Namnet finns i flera handlingar från 1300-talets mitt. Kyrkan är uppförd i tegel.

Under 1600-talet var socknen fattig. Tiondet till prästen Peder Olufsen var mycket knappt. Han klagade hos konungen i Köpenhamn och 1638 lades Araslöv under Färlöv.

Kyrkan användes därefter som magasin, valven togs bort och långhusets murar höjdes med två våningar och loft. Under 1800-talet fanns det statarbostäder och ett osttryckeri.

1959 restaurerades kyrkan genom en gåva från de sista ägarna till Araslövs gård, syskonen Hans Ramel och Gunnila Mannerstråle. Det var dock inte möjligt att återge kyrkan dess medeltida utseende, men den har återfått något av sin tidigare karaktär.

Målningarna befinner sig i ett fragmentariskt skick. De kan genom stil och motiv hänföras till den s.k. "Wittskövlegruppens" målningar. En rimlig datering att de är från 1470-talet.

På korets nordvägg finns de bäst bevarade målningarna: Jesu födelse och Konungarnas tillbedjan. På östra väggen fragment av Uppståndelsen. Målningarna i långhuset är starkt skadade.

Litteratur:
Araslövs kyrka, Sven E Noreen (Häfte Svenska Fornminnesplatser Nr 46 1962)