Farhult-Jonstorps församling

Välkommen till Farhult-Jonstorps församling. Här finns ett levande och rikt gudstjänstliv och verksamheter som engagerar många. Varje söndag firar vi mässa eller gudstjänst i någon av våra två vackra medeltidskyrkor. Vi har även verksamhet för barn, ungdomar och vuxna under veckorna.

Kostnadsfri kyrktaxi

042 - 33 00 00 Begär kyrktaxi, uppge namn och adress samt vart man vill åka. Var ute i god tid, ring inte samma dag. För alla, även de som har färdtjänst.

Anmälan Projektkören i Farhult-Jonstorps församling
Anmälan Prova-på-kyrkokören i Farhult-Jonstorps församling
Anmälan Sångflyt i Farhult-Jonstorps församling
Anmälan Orgel-prova-på - maila anna-lena.anderssson4@svenskakyrkan.se
Anmälan Minorerna i Farhult-Jonstorps församling
Anmälan Kuliorerna i Farhult Jonstorps församling
Anmälan Familjeeftermiddagarna

Barn och familj Farhult-Jonstorp

Farhult-Jonstorps barnverksamhet erbjuder en skapande, trygg, lugn miljö där man alltid känner sig välkommen och sedd efter sina egna förutsättningar. Här har vi lek, glädje, omsorg och ett kristet budskap.

Ungdom/konfirmation Farhult-Jonstorp

Vår konfirmationsläsning och ungdomsgrupp arrangeras tillsammans med Väsby församling. Det är spännande grupper där ungdomarna utmanas på olika sätt!

För vuxna Farhult-Jonstorp

...för att ni också skall vara med i vår gemenskap... 1 Joh 1:3

Körer och musik i Farhult-Jonstorp

I Farhult-Jonstorp kan man sjunga i kyrkokören eller välja att vara med i olika projekt. Det finns även körer för barnen. Välkommen!

Församlingen stöder och ber

Farhult-Jonstorps församling har två fadderbarn i Mocambique och är vänförsamling med en kyrka i Lettland. Läs mer om projekten här:

Här finner du kontaktuppgifter till de som arbetar i Farhult-Jonstorps församling