Farhult-Jonstorp

Välkommen till Farhult-Jonstorps församling. Här finns ett levande och rikt gudstjänstliv och verksamheter som engagerar många. Varje söndag firar vi mässa eller gudstjänst i någon av våra två vackra medeltidskyrkor. Vi har även verksamhet för barn, ungdomar och vuxna under veckorna.

Kulla pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Därför vilar viss verksamhet fram tills restriktionerna lyfts. Läs mer om vilka här på hemsidan. 

Kostnadsfri kyrktaxi

042 - 33 00 00 Begär kyrktaxi, uppge namn och adress samt vart man vill åka. Var ute i god tid, ring inte samma dag. För alla, även de som har färdtjänst.

Ansökan till Tiny Danströms stifelse finns här

Här finner du kontaktuppgifter till de som arbetar i Farhult-Jonstorps församling