Farhult-Jonstorps församling

Kostnadsfri kyrktaxi

042 - 33 00 00 Begär kyrktaxi, uppge namn och adress samt vart man vill åka. Var ute i god tid, ring inte samma dag. För alla, även de som har färdtjänst.

Anmälan konfirmation Holy adventure - gruppen är full
Anmälan Projektkören i Farhult-Jonstorps församling
Anmälan Prova-på-kyrkokören i Farhult-Jonstorps församling
Anmälan Sångflyt i Farhult-Jonstorps församling
Anmälan Musik och fix
Anmälan Orgel-prova-på - maila anna-lena.anderssson4@svenskakyrkan.se

Barn och familj Farhult-Jonstorp

Farhult-Jonstorps barnverksamhet erbjuder en skapande, trygg, lugn miljö där man alltid känner sig välkommen och sedd efter sina egna förutsättningar.

Ungdom/konfirmation Farhult-Jonstorp

Vår konfirmationsläsning och ungdomsgrupp är spännande tillfällen där ungdomarna utmanas på olika sätt!

För vuxna Farhult-Jonstorp

Välkommen med i vår gemenskap runt kaffeborden, i samtalen, i undervisningen och i föredragen!

Körer och musik i Farhult-Jonstorp

I Farhult-Jonstorp kan man sjunga i kyrkokören eller välja att vara med i olika projekt. Det finns även körer för barnen. Välkommen!

Församlingen stöder och ber

Farhult-Jonstorps församling har två fadderbarn i Mocambique och är vänförsamling med en kyrka i Lettland. Läs mer om projekten här: