Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Strövelstorps församling

Församlingsexpeditionen tel 042- 20 70 19. Expeditionen är öppen för telefonsamtal,bokningar och besök på Prästgårdsvägen 42 i Strövelstorp, måndag-torsdag kl 10.00-12.00.

Välkommen till någon av församlingens träffpunkter på dagtid

Träffas i gemenskap

Välkommen till någon av församlingens träffpunkter på dagtid

Du som är från 16 år kan söka sommarjobb på våra kyrkogårdar i sommar.  Vi söker två sommarjobbare under v 27-29. Arbetet innebär huvudsakligen att rensa ogräs, kratta, vattna och annan skötsel av gröna ytor. 

Skicka ett mail med en beskrivning av vem du är och om du har någon tidigare arbetslivserfarenhet senast den 10 maj till strovelstorps.forsamling@svenskakyrkan.se 
Vi kommer att ha anställningsintervjuer under maj månad.

Frågor? Kontakta arbetsledande kyrkvaktmästare Per Holmgren tel 073-800 95 17

Sommarjobb på kyrkogården

Du som är från 16 år kan söka sommarjobb på våra kyrkogårdar i sommar. Vi söker två sommarjobbare under v 27-29. Arbetet innebär huvudsakligen att rensa ogräs, kratta, vattna och annan skötsel av gröna ytor. Skicka ett mail med en beskrivning av vem du är och om du har någon tidigare arbetslivserfarenhet senast den 10 maj till strovelstorps.forsamling@svenskakyrkan.se Vi kommer att ha anställningsintervjuer under maj månad. Frågor? Kontakta arbetsledande kyrkvaktmästare Per Holmgren tel 073-800 95 17

Med få ord

 

Under vintern och våren 2019 finns några tillfällen i våra kyrkor där tystnad, kontemplation och ibland musik får vara vårt sätt att rikta oss till Gud.

Tyst meditation i Ausås kyrka söndagar kl 17.00
13 januari, 10 februari och 10 mars
Inga förkunskaper behövs. För den som vill hålls en kort introduktion kl 16.40. Vi mediterar sittande på stolar. Om du har yogamatta, pall eller kudde som du hellre sitter på får du gärna ta med dig det.
Varje meditationstillfälle varar totalt ca 40 minuter.

Gudstjänst i Taizéton/lovsångsgudstjänst i Starby kyrka söndagar kl 17.00
3 februari, 24 mars och 5 maj
Stilla söndagskvällar med mycket sång, musik och tystnad. 

Välkommen!Vill du bli en jerusalemsfarare?

Jerusalem Bild: Magnus Aronsson/IKON

 Resa kan man göra på flera sätt!
I vår finns möjligheten att resa till det Heliga Landet och Jerusalem på olika sätt och i en rad sammahang. För den som vill kommer även möjligheten finnas att resa med församlingen och Svenska bibelsällskapet hösten 2019 - mer information om detta kommer.

Selma Lagerlöf och Jerusalemsfarana
Urban Lennartsson och Patrik Neuhaus om Jerusalem hos Selma Lagerlöf.
Måndagen den 11 februari i samband med lunch i gemenskap i strövelstorps församlingshem kl 12.00.

Jerusalem: historien, religionerna och politiken
Urban Lennartsson berättar i samband med Församlingsträffen i Ausås församlingshem söndagen den 17 mars kl 15.00.

I Jesu fotspår genom det Heliga landet
En biblisk exposé med Urband Lennartsson och Patrik Neuhaus i samband med Torsdagsträffen i Ausås församlingshem den 21 mars kl 14.00.

Vill du bli en Jerusalemsfarare?
Inspirations- och informationsträff efter gudstjänsten i Strövelstorps kyrka söndagen den 31 mars. En möjlighet för dig som funderar på att åka med till jerusalem att få veta lite mera. Gudstjänsten börjar kl 10.00.

VÄLKOMMEN MED!

Aktuellt