Pilgrimsvandra

i Strövelstorps församling och längs Sankta Thoras Pilgrimsled

Pilgrimsvandring längs Sta Thoras led

 Sankta Thoras pilgrimsled 
är en ca 10 mil lång pilgrimled genom församlingarna på Bjäre, som invigdes under pingsthelgen 2020. Leden startar i Ausås och målet är Torekov och Dagmars kapell på Hallands Väderö. Vandringsleden är inte markerad med finns beskriven i ett häfte som finns i alla kyrkor, på Turistbyråerna eller efter kontakt med Linn Björklund, tel 0706-832640.
Linn är den eldsjäl som gjort upp ledens sträckning, skapat materialet och som regelbundet leder vandringar längs den.

Leden har ochså en vänförening med engaerade pilgrimsvandrar: Föreningen Sankta Thoras pilgrimsled.

Sankta Thora är ett lokalhelgon som genom tiderna haft stor betydelse för Bjäre härad. Hon är sjöfarten och gravida kvinnors skyddshelgon. Sägnen om Sankta Thora finns i flera versioner. Gemensamt är att Thora flöt iland i Torekov där henne slik påträffas vid stranden av en blind man. Han får sin syn tillbaka och bygger ett kapell till hennes ära. 

Hon avbildas på sigillet med en bok eller en kyrka i ena handen och en palmkvist i den andra.

Pax et bonum - Frid och allt gott!

 

Här hittar du en beskrivning av Sankta Thoras pilgrimsled med kartor och tanketexter för vandringen: