Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor och kyrkogårdar

Kyrkogårdar är alldeles speciella rum. Vi är många som tycker om att bara strosa bland gravstenarna och röra oss genom historiens landskap. Här kan vi känna att vi finns i ett sammanhang som började långt innan vi föddes och kommer att finnas kvar långt efter att vi lämnat livet på jorden. Att våra kyrkogårdar sedan är några av de vackraste och mest välskötta parker som finns, förhöjer ju bara upplevelsen när vi går och funderar bland namn, yrkestitlar och årtal. Grusgångarna knarrar under trädkronorna och bortom stenarnas bokstäver ryms minnena av alla dem som levt före oss; av glädjeämnen, hårt arbete, sjukdom, kärlek och mycket mera.

 På kyrkogårdarna vid Strövelstorps, Ausås och Starby kyrkor möts besökaren av nyskapande miljöer som samsas med de gamla och mycket gamla områdena på ett harmoniskt sätt. Vi hoppas att de fungerar som rofyllda uterum där själen får vila och återskapa minnen, dit det går att komma för att känna tröst och hämta kraft.

Här finns de gamla gravkvarteren från tiden då begravning av kistor – jordbegravning – var det enda gravskicket, till våra nyaste former av gravskick i from av askgravplatser och askminneslund.

 Jordbegravning med kista förekommer fortfarande. Till det behövs en något större gravplats med plats för gravsten. Vid jordbegravning sänks kistan i graven som en del av begravningsgudstjänsten.

Urngravplats är en enskild gravplats med rum för en eller flera urnor, där gravsättningen av stoftet i allmänhet sker några veckor efter begravningsgudstjänsten. Det går att vänta i högst ett år med att sänka urnan i graven, om man av någon anledning skull behöva det.

Minneslundar har numera funnits i många år i vårt land. Det var tänkt som och är fortfarande ett anonymt begravningsskick, där inga namn syns och där man som anhörig inte få delta när askan efter den avlidne sänks i jorden. Tanken med minneslundarna var att skapa ett gravskick där ingen enskild skulle behöva sköta om graven och där det skulle vara möjligt för den som ville, att gå till vilken minneslund som helst i landet för att sätta blommor, ljus eller minnas. Minneslundar har vi på Ausås och Strövelstorps kyrkogårdar.

Med tiden har önskemålen om ett enkelt gravskick där namnet ändå får finnas med, ökat överallt. Hos oss har vi därför både askminneslund (i Ausås och Starby) och askgravplatser på alla våra tre kyrkogårdar.

I en askminneslund finns möjligheten att få uppsatt en metallplatta med den avlidnes namn på den stora stenen som står i lunden. Det går bra att sätta blommor och ljus i lunden på de anvisade platserna.
Till våra askgravplatser hör enhetliga gravstenar, även de med namnplattor på. I både askminneslunden och vid askgravplatserna finns möjligheten för anhöriga att vara med vid gravsättningen.

För många är det viktigt att ha en grav att komma till och vårda. Ett besök på kyrkogården blir till en egen stilla stund. Samtidigt är det viktigt att inte uppleva vården av graven som en börda. Därför finns också möjlighet att mot en kostnad teckna avtal för gravskötsel och på så vis få graven vårdad vid 16 tillfällen per år av vår personal. Till gravskötselavtalet kan man också lägga avtal om plantering av blommor om man önskar.

Gravstenarna som finns på kyrkogården avspeglar mycket av en bygds liv – allt från vem som levt här, vad de arbetat med till olika tiders stilar och ideal för vad som varit en vacker gravvård. Gravstenen ägs av gravrättsinnehavaren. På våra kyrkogårdar är dubbningen som förankrar gravstenarna nyligen kontrollerad på alla stenar. Vi har valt att kontrollera samtliga både för våra anställdas och alla besökares säkerhets skull. Kyrkogårdsförvaltningen beskostar omdubbning av de kulturgravstenar som vi har ansvar för. De flesta är redan åtgärdade men vandrar du på kyrkogårdarna kan du på några ställen se stenar som är uppstöttade med en stör och ett spännband.

Enskilda gravrättsinnehavare vars stenar inte varit tillräckligt förankrade har kontaktats för att detta skulle kunna åtgärdas. Varje gravrättsinnehavare bekostar själv omdubbning av sin gravsten om man vill ha den kvar.

Kyrkogårdar är alldeles speciella rum. De är platser fyllda av liv och historia på en och samma gång. De påminner oss om var vi kommer ifrån, var vi är just nu och vart vi är på väg.

”…och Gud ska bo bland dem, och de ska vara Guds folk, och Gud själv ska vara hos dem, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” (Upp 21:3-4)

Vid frågor om gravrätter och skötselavtal – kontakta Jessica Olsson, tel 042-20 70 19