Förskolan Änglagård

-en liten, trygg förskola i härlig miljö

Förskolan Änglagård

är en heltidsförskola som drivs av Svenska kyrkan i Strövelstorps församling och ligger i den natursköna parken vid Strövelstorps kyrka och prästgård. Här har vi en fantastisk utemiljö med utrymme för fantasifulla lekar både i Djungeln - vårt lilla skogsområde - samt på våra mer traditionella förskolegårdar. I vår utemiljö kan vi exempelvis odla, experimentera, upptäcka och ha mysiga stunder i vår lilla grillkåta. 

På Änglagård finns 27 platser. Barngruppen är uppdelad i två avdelningar.
FISKEN är vår avdelning för de minsta barnen (1-3 år) och på REGNBÅGEN går de äldre (3-6 år).

Den kristna värdegrunden är en röd tråd i vår verksamhet och det innebär att varje barn är älskat och unikt. Genom allt vi sysslar med löper den Gyllene Regeln, som Jesus formulerade: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.

Till oss är alla familjer välkomna, oavsett bakgrund och livsåskådning. 
Vi erbjuder en pedagogiskt kvalitativ verksamhet med utbildade barnskötare och förskollärare som jobbar efter förskolans läroplan Lpfö 18.

Vi tillämpar Ängelholms kommuns regler och avgifter för vår förskoleverksamhet.

Vi visar gärna upp vår förskola och berättar mer om vår verksamhet så att du har möjlighet att göra ett medvetet och tryggt förskoleval.

Välkommen att kontakta oss på telefon 073 - 087 95 16 eller 073 - 360 95 15 eller forskolananglagard@ektv.nu .

 

Vi vill

 • markera en positiv livshållning och som personal vill vi förmedla vår
  grundtrygghet
 • låta barnen uppleva kärleksbudskapet i förskolans atmosfär och skapa
  en anda av värme och samhörighet, så att varje barn kan känna sig älskat,
  tryggt, behövt och harmoniskt
 • se barnet som en unik människa, självständigt skapande med frihet och
  ansvar
 • vi vill ge barnen en omsorg där alla har lika värde oavsett förmåga och kultur,
  i det ingår även omsorg om varanda i en strävan efter enkel och vardagsnära
  godhet i handling mot varandra
 • utveckla barnets känsla för kunskap om natur och miljö genom
  naturupplevelser, naturvett och miljövård
 • stimulera föräldrasamverkan och upprätthålla en varm, öppen ärlig relation
 • vara en integrerad del av församlingens barn- och familjeverksamhet.

Vad förskolan Änglagårds profil betyder för oss i arbetslaget?

 • Vi utgår ifrån att alla föräldrar vill sitt barns bästa
 • Vi uppfostrar inga föräldrar, däremot berättar vi hur vi gör i olika situationer,
  tex vid konflikter här i förskolan
 • Vi tänker dagligen på att vi omfattas av sekretess
 • Vi ser att alla barn har goda sidor och är duktiga på något. Vi försöker också
  stärka deras goda sidor samt stötta deras svaga.
 • Vi är lyhörda för- och intresserade av föräldrarnas åsikter och synpunkter,
  både när det gäller barnen och verksamheten
 • Vi försöker hjälpa varandra att vara goda förebilder och vi använder ett
  vårdat språk
 • Vi har en rak kommunikation och en varm vuxenrelation
 • Vi tar ansvar för att verksamheten är stimulerande, utvecklande och rolig
  för alla barn
 • Vi tänker alltid på att alla barn har lika värde