Foto: Mari-Louise Olsson

Källstorps församling

Där hav och land, himmel och jord möts

Foto: Mari-Louise Olsson

I maj firar vi mässa varje söndag klockan 10.00 och ev. kl. 11.00, i Östra Torps kyrka. Det blir en kort form av mässa och det finns utrymme för 8 besökare åt gången. Kyrkkaffe serveras utomhus efter mässan kl. 10 o före ev. mässa kl. 11.
Vi har flest besökare till mässan kl. 10 så välj hellre tiden kl. 11 om du har möjlighet. Varje onsdagmorgon firar vi mässa i Östra Torps kyrka klockan 08.30.
Varmt välkommen.
Ring gärna vår informationstelefon 0703-92 43 63.
Där informerar vi vecka för vecka.

Salomon molanders orgeln i södra åby kyrka

Foto: Elisabeth Türck

Orgeln i Södra Åby kyrka är byggd 1878 av Salomon Molanders orgelbyggeri i Göteborg. Den har sjutton stämmor, två manualer och självständig pedal. Orgeln har byggs om två gånger, 1953 och 1965. Då dess ursprungskaraktär ändrats radikalt. Särskilt vid den sista ombyggnaden när lufttrycket sänktes kraftigt och en omintonation genonmfördes. Församlingen har nu beslutat sig för att renovera orgeln och återställa dispositionen så att orgeln talar ett klangligt språk i överensstämmelse med sin ursprungsteknik. Kyrkoantikvariatet står endast för en del av renoveringskostnaden. Därför har det grundats en orgelförening som kallar sig Orgelentusiasterna.

ORGELENTUSIASTERNA
Föreningen är en ideéll förening för orgelintresserade och har till ändamål för sin verksamhet att verka för renovering och underhåll av piporglar i kyrkor, främst i Källstorps församling och dess samling av orglar av stort historiskt värde. Föreningen verkar genom konserter, artiklar, föredrag, kursverksamheter, studiebesök, studieresor, information till allmänheten, internationellt utbyte och samarbete med vetenskapliga och kulturella organisationer och orgelfirmor.

Föreningen kommer att erbjuda orgelguidningar och startar en insamling till orgelrenoveringen. Det är möjligt att bidra genom att bli sponsor till en orgelpipa. Klicka på länken. Om du vill bli sponsor till en orgelpipa finns den här affischen uppsatt i våra kyrkor. Ta gärna kontakt med oss eller besök våra gudstjänster och konserter. Du kan betala med swish eller kontant. Swish märks med Renovering av Molander orgel och skickas till nr 123 412 59 02.
Vill du veta mer om piporna, gå in under Verksamheter och vidare till Musikverksamhet. 

Elisabeth Türck, ordförande
Ulla-Britt Olofsson
Maria Van Zijl
Christina Österberg.

För att komma i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen vänligen kontakta Lars Odéen under dagtid helgfria vardagar. 
Telefon 0703-92 43 62 eller via e-post kallstorp.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se.


Pastorsexpeditionen har öppet mellan kl. 10-12 helgfria måndagar, tisdagar och torsdagar.
Telefon 0410-26167.
Ni når även expeditionen via e-post.
kallstorps.forsamling@svenskakyrkan.se.

Kyrkogårdsförvaltning och pastorsexpedition

För att komma i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen vänligen kontakta Lars Odéen under dagtid helgfria vardagar. Telefon 0703-92 43 62 eller via e-post kallstorp.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se. Pastorsexpeditionen har öppet mellan kl. 10-12 helgfria måndagar, tisdagar och torsdagar. Telefon 0410-26167. Ni når även expeditionen via e-post. kallstorps.forsamling@svenskakyrkan.se.

Vi inväntar våra nya utemöbler. Så snart de är på plats och vädret tillåter, planerar vi att flytta utomhus i vår fina park i Östra Torp. Torsdagar mellan kl. 14-15.30 har vi drop-in. Vi sprider ut oss i Utsikten, Insikten och i Församlingshemmet om det behövs. Vi är max 8 personer per rum och max 4 vid varje bord. Välkommen! Ring Susanne på expeditionen om du har frågor.

Fikastund i Parken

Vi inväntar våra nya utemöbler. Så snart de är på plats och vädret tillåter, planerar vi att flytta utomhus i vår fina park i Östra Torp. Torsdagar mellan kl. 14-15.30 har vi drop-in. Vi sprider ut oss i Utsikten, Insikten och i Församlingshemmet om det behövs. Vi är max 8 personer per rum och max 4 vid varje bord. Välkommen! Ring Susanne på expeditionen om du har frågor.

Har du provat och ringa vår informationstelefon?
Här läser vi upp veckans aktiviteter och i vilken kyrka söndagens mässa äger rum. Vi uppdaterar varje helgfri måndag.

Välkommen att ringa till oss på nr 0703-92 43 63.

Vad händer i församlingen?

Har du provat och ringa vår informationstelefon? Här läser vi upp veckans aktiviteter och i vilken kyrka söndagens mässa äger rum. Vi uppdaterar varje helgfri måndag. Välkommen att ringa till oss på nr 0703-92 43 63.

Ställ upp i kyrkovalet i Din församling
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är den demokratisk frikyrka.
Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har medlemmar möjlighet att påverka.

Man röstar på tre olika nivåer:

-församling
-stift
-kyrkomöte

Istället för att rösta på partier röstar man på så kallade nomineringsgrupper.

För att få rösta i kyrkovalet behöver Du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen.
Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen den 19 september.

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper.
Du kan ansluta Dig till en nomineringsgrupp som redan är aktiv eller skapa en ny nomineringsgrupp. I vår församling finns en nomineringsgrupp: Kyrklig gemenskap i Källstorps församling.

En förnomineringsgrupp sammanställer en kadidatlista över personer som visar intresse för ett kyrkofullmäktigeuppdrag. Nomineringssammanträde väljer därefter de kandidater som ska registreras.

För att få ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste Du vara valbar.
Det innbär att Du måste tillhöra Svenska kyrkan.
Vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund.
Ha fyllt 18 senast på valdagen.
Vara kyrkobokförd i det område valet gäller.

När Du blir vald inom Svenska kyrkan är Du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande 4 åren.
Kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis 3 gånger per år och beslutar i större ärenden.

Intresserad? Hoppas det.
Anmäl redan nu Ditt intresse till Sune Larsson, tfn 0410-27166 eller till undertecknad Birgitta Nilsson, tfn 0707-99 69 10.

Kandidatsammanställning brukar ske i februari månad för att i mars månad presenteras vid nomineringssammanträde som väljer kandidater.
Visa Ditt intresse för vår församling genom att ställa upp i valet.

Birgitta Nilsson
Ordförande i kyrkofullmäktige

SKILLNAD MELLAN KYRKOAVGIFT OCH BEGRAVNINGSAVGIFT 
Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. 
Klicka på blå länken för att läsa mer

Loggan
Foto: Källstorps församling