Foto: Magnus Aronson /Ikon

Musik och kultur

Musik, konserter och körer har en stor plats i kyrkan. Du är välkommen att komma och lyssna, eller själv vara med och medverka.

Närbild på en kör med glada sångare. Några sträcker armarna mot skyn.

Joyfullkören

Vill du dela sångglädje med oss? Välkommen till Joyfullkören!

En ungdomskör ackompanjeras av en kvinna vid en träfärgad flygel.

Ungdomskören

En mötesplats för dig som ungdom och som tycker om musik.

Intresseanmälan till att sjunga i kör

Intresseanmälan

Salomon molanders orgeln i södra åby kyrka

Foto: Elisabeth Türck

Orgeln i Södra Åby kyrka är byggd 1878 av Salomon Molanders orgelbyggeri i Göteborg. Den har sjutton stämmor, två manualer och självständig pedal. Orgeln har byggs om två gånger, 1953 och 1965. Då dess ursprungskaraktär ändrats radikalt. Särskilt vid den sista ombyggnaden när lufttrycket sänktes kraftigt och en omintonation genonmfördes. Församlingen har nu beslutat sig för att renovera orgeln och återställa dispositionen så att orgeln talar ett klangligt språk i överensstämmelse med sin ursprungsteknik. Kyrkoantikvariatet står endast för en del av renoveringskostnaden. Därför har det grundats en orgelförening som kallar sig Orgelentusiasterna.

ORGELENTUSIASTERNA
Föreningen är en ideéll förening för orgelintresserade och har till ändamål för sin verksamhet att verka för renovering och underhåll av piporglar i kyrkor, främst i Källstorps församling och dess samling av orglar av stort historiskt värde. Föreningen verkar genom konserter, artiklar, föredrag, kursverksamheter, studiebesök, studieresor, information till allmänheten, internationellt utbyte och samarbete med vetenskapliga och kulturella organisationer och orgelfirmor.

Föreningen kommer att erbjuda orgelguidningar och startar en insamling till orgelrenoveringen. Det är möjligt att bidra genom att bli sponsor till en orgelpipa. Klicka på länken. Om du vill bli sponsor till en orgelpipa finns den här affischen uppsatt i våra kyrkor. Ta gärna kontakt med oss eller besök våra gudstjänster och konserter. Du kan betala med swish eller kontant. Swish märks med Renovering av Molander orgel och skickas till nr 123 412 59 02.
Vill du veta mer om piporna, gå in under Verksamheter och vidare till Musikverksamhet. 

Elisabeth Türck, ordförande
Ulla-Britt Olofsson
Maria Van Zijl
Christina Österberg.

Lära dig spela orgel?

Orgeln är världens största musikinstrument och har stor betydelse för musiken i Svenska kyrkans gudstjänster, som konsertinstrument och som bärare av en kristen europeisk musiktradition. 

Vi erbjuder orgellektion för barn, ungdomar och vuxna!

Vill du utbilda dig till kantor eller organist? Vi förbereder dig för antagningsprov och studier vid musikhögskolan!

Välkommen att kontakta Elisabeth Türck, kyrkomusiker, 0703-92 01 88