Foto: Caroline Leimola

Torns församling

Torns församling finns där horisonterna öppnar sig, där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling. Församlingen består av sex kyrkor: Stångby, Vallkärra, Igelösa, Västra Hoby och Håstad samt den nedlagda kyrkan i Odarslöv. En ny församlingsgård byggs i Stångby som beräknas vara klar hösten 2021.

Kyrktorn

Aktuellt från Torns församling

Torns församlingsblad Kyrktorn har funnits i snart sextio år. Det var Ragnar Thorell och Paul Steimer, kyrkoherde resp. komminister i det som 1962 blev Vallkärra sexförsamlingspastorat som gav ut det första bladet. Omslagsbilden har alltid varit densamma: Tore Ekelins illustration av tornen på våra sex kyrkor: Vallkärra, Stångby, Västra Hoby, Håstad, Igelösa och Odarslöv. Församlingsbladet delas ut till alla hushåll i Torn.

Ladda ner tidningen i pdf-format: 

Kyrktorn nr 2 sommaren 2021

Äldre utgåvor:

Kyrktorn nr 1 våren 2021

Kyrktorn nr 4 - julnummer 2020

Kyrktorn nr 3 sept-okt 2020

Kyrktorn nr 2 sommaren 2020

Kyrktorn nr 1 våren 2020

Kyrktorn nr 4 Julnummer 2019

Kyrktorn nr 3 hösten 2019

Kyrktorn nr 2 sommaren 2019