Dösjebro församling

Dösjebro församling består av orterna Dösjebro, Hofterup, Västra Karaby Dagstorp och Ålstorp. I församlingen finns tre kyrkor: Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp.

Hjälp till flyktingar som kommer från Ukraina!
Just nu arbetar vi intensivt med att ta emot de flyktingar som kommer till vår kommun. Det är kommunen som har fått i uppdrag av Migrationsverket att ordna platser. Vi som kyrka samverkar med kommunen och andra frivilliga organisationer i det här arbetet. Det är många som vill hjälpa till och engagera sig och skänka kläder, hygienartiklar mm – fantastik med medmänskligt engagemang. Just nu är vi inte i behov av fler artiklar, men håll utkik på våra hemsidor och FB – där lägger vi ut när vi ser ett behov. Hjälporganisationerna som är på plats i Ukraina och vid gränsen mot Polen och Ungern är tydliga med att det vi kan göra som medmänniskor är att skänka pengar till organisationerna. De köper det som behövs lokalt och efter behov. Vill du göra något – ordna en insamling där pengarna skänks till ACT, swishnummer 9001223

Pastorsexpedition

Expeditionen ligger i Dösjebro på H O Möllers väg 10, och är öppet för telefonsamtal och besök
Måndag - fredag mellan kl. 10.00-12.00.
Telefon: 046-77 10 35
E-post: dosjebro.forsamling@svenskakyrkan.se

För att hitta hit: http://kartor.eniro.se/m/DeyHg

Någon håller händerna runt en kaffekopp på bordet.

Café

i kyrkstugan och i Granstugan

En midsommarstång mot blå himmel.

Midsommar

i Granstugans trädgård

En bön

för fred

Morgonandakt

från Västra Karaby kyrka

Kyrknytt 1:2022

HÄR kan du läsa nummer 1:2022 

Nästa nummer kommer i mitten av juni.

All annan information finns på vår hemsida, Facebook, på vår anslagstavla vid Granstugan, HO Möllers väg 10 i Dösjebro.

Be för mig...

Jag behöver förbön

Tänd ljus

och skriv dina böner i Svenska kyrkans bönewebb

Är du orolig och ledsen?

var inte rädd att kontakta oss.