Om oss!

Vi är ett pastorat med i dag nio anställda och vår styrelse är ett kyrkoråd. Eftersom vi har två församlingar har vi även två församlingsråd, ett för varje församling.

Vi presenterar all personal med deras kontaktuppgifter under fliken personal.
Under pastoratets organisation kan du se och läsa hur pastoratet och församlingarna styrs.