Dagstorp kyrkogård

Dagstorp kyrkogård ligger i anslutning till Dagstorp kyrka. 

Kyrkogården består av gravplaser för gravsättning av kistor eller urnor samt en separat askgravplats. 

Buxbomhäckarna på Dagstorps kyrkogård

Sommarens torka 2018 har tagit hårt på buxbomshäckarna på Dagstorps kyrkogård. De har blivit gula och bladen har fallit av på stora partier av dessa.

Vid provtagning har det konstaterats att de drabbats av en svampsjukdom, Volutella buxi, buxbomsgrentorka. Denna ska inte förväxlas med buxbomssjukan, Cylindrocladium buxicola, som är betydligt aggressivare och med större spridningsrisk.

Jordanalyser har visat att jorden är näringsfattig med ett högt Ph-värde. Detta och sommarens torka kan ha lett till att buxbomhäckarna är extra mottagliga för olika svampsjukdomar. Olika gödselåtgärder kommer att sättas in utifrån resultaten vi fått vid jordanalyserna.

Häckarna kommer att klippas under säsongen vid torr väderlek för undvika/minska smittspridningen. Vi har även fått rekommendationer att hålla extra god hygien med våra verktyg. Vi ber er även att inte plantera några nya buxbomsplantor på våra kyrkogårdar.

Nu hoppas vi att våra åtgärder så småningom kommer ge resultat och att våra buxbomshäckar åter kommer bli friska och gröna.

Frågor? Ta kontakt med Annika Nilsson, kyrkvaktmästare.
Tfn: 046-30 04 38
Mail: annika.e.nilsson@svenskakyrkan.se