Filmkvällar

...i Granstugan, Dösjebro

Vi ses i Granstugan, Dösjebro kl. 18.00 för att se film tillsammans. Efteråt samtalar vi förutsättningslöst om filmen vi sett. 

Datum under våren: 22/1, 19/2, 18/3, 15/4, 13/5

Kom ihåg att det alltid går att önska filmer.

Är du sugen på förstärkt fika? Kom kl. 17.30 för före-film-macka.