Filmkvällar

...i Granstugan, Dösjebro

Välkomna att se film.

5 oktober: Min Pappa Marianne i Västra Karaby kyrka
7 december: Wonder i Granstugan, Dösjebro.

Anmäl om du kommer! Begränsat antal platser.
Anmälan till Åsa på sms: 0736552455, eller mail: asa.kalen@svenskakyrkan.se