Dela liv

Samtal om livet och tro

Vi startar den 6 september med tema: tålamod.

Vi ses kl 18.00 i Granstugan, Dösjebro.

Övriga datum:
4 oktober: ödmjukhet
1 november: sorg,
29 november: glädje

Kontaktperson: asa.kalen@svenskakyrkan.se