Kyrkofullmäktige

är högsta beslutande organ i pastoratet

Efter kyrkovaltet 2017 är det följande personer som fått förtroendet att sitta i kyrkofullmäktige för tiden 2018-2021

Ordförande
Stig Balling

Vice ordförande
Carina Wenliden

Ledamöter
Bengt Arne Andersson
Torsten  Andersson
Rasmus Anjert
Gun Balling
Lisbeth Blomberg 
Ek Gertrud
Ledamot
Lars Hammarstedt
Claes Håkansson
Marie Lindén
Gunni Gustafsson Nilsson
Ulla Nordén
Clas Paulsson
Anders Persson
Siv Persson
Elsa Wessberg

Ersättare
Bodil Andersson
Kjell Blomberg
Hans Höglund
Lena-Marie Höglund
Barbro Jonsson
Magnus Nilsson
Carina Paulsson
Inga-Britta Petersson
Göran Petersson

Sammanträdena med kyrkofullmäktige är offentliga.

Protokoll från första sammanträdet 2017-11-09 med nyvalda kyrkofullmäktige kan du läsa HÄR