Kyrkofullmäktige

är högsta beslutande organ i församlingen

Efter kyrkovaltet 2021 är det följande personer som fått förtroendet att sitta i kyrkofullmäktige för tiden 2022-2025

Ordförande
Stig Balling

Vice ordförande

Ordinarie
Carina Wenliden
Claes Håkansson
Daniel Hjorth
Marie Lindén
Susanne Brodin
Rasmus Anjert
Eva Hallberg
Helén Ströberg
Lena Gahnström Persson
Gunni Gustafsson Nilsson
Bodil Andersson
Per-Göran Persson
Lena-Marie Höglund
Lisbeth Blomberg

Ersättare
Gun Balling
Magnus Nilsson
Göran Andersson
Elsa Wessberg
Hans Höglund
Lars-Åke Hammarstedt
Sven-Inge Nilsson
Siv Persson
Ulla Nordén