Samtal och stöd?

-var inte rädd att kontakta oss.

Är du orolig och behöver samtala? Ring, sms eller ta kontakt på annat sätt!
Samtalen lyder under tystnadsplikt vilket innebär att ingen får föra samtalet vidare eller berätta vem som har hört av sig.

Du når oss här:

Lise-Lott Jönsson, präst
telefonnummer: 046-30 04 31, 
sms: 0736-55 22 51
liselott.jonsson@svenskakyrkan.se 

Åsa Kalén, präst
telefonnummer: 046-30 04 34
sms: 0736-55 24 55
asa.kalen@svenskakyrkan.se

Mikael Johansson, präst
telefonnummer: 046-30 04 34
sms: 0730-28 29 06
mikael.johansson@svenskakyrkan.se 

Pelle Sundelin, präst
telefonnummer och sms: 0708-28 75 04
pelle.sundelin@svenskakyrkan.se