Kyrkoråd

Kyrkorådet är Församlingens styrelse. Under mandatperioden 2022-2025 är det följande personer som ingår i kyrkorådet.

Ordförande
Carina Wenliden

Vice ordförande
Rasmus Anjert

Ordinarie ledamöter:
Claes Håkansson
Marie Lindén
Daniel Hjorth
Lena-Marie Höglund

Kyrkoherde
Jönsson, Lise-Lott

Ersättare:
Gunni Gustafsson Nilsson
Susanne Brodin
Bodil Andersson
Helene Ströberg

 

På bilden (från vänster):
Daniel Hjorth, Rasmus Anjert, Claes Håkanson, Carina Wenliden, Bodil Andersson, Gunni Gustafsson Nilsson, Marie Lindén, Helén Ströberg, Lena-Marie Höglund, Lise-Lott Jönsson.

Med på bilden är även Gunilla Hilding, sekreterare (ej röstberättigad).