Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Under mandatperioden 2018-2021 är det följande personer som ingår i kyrkorådet.

Ordförande
Torsten Andersson

Vice ordförande
Carina Wenliden

Ordinarie ledamöter:
Bengt-Arne Andersson
Stig Balling
Claes Håkansson
Marie Lindén
Ulla Nordén
Anders Persson

Kyrkoherde
Jönsson, Lise-Lott

Ersättare:
Rasmus Anjer
Gun Balling
Lisbeth Blomberg
Gertrud Ek
Gunni Gustafsson Nilsson
Lars Hammarstedt
Siv Persson