Foto: Ikon

Cantaton

kör för dig mellan 9-12 år - tillfälligt pausad

Vi kör ett After school-koncept.

Kom och fika, sedan sjunger vi!

Onsdagar kl. 14.35–15.40 i Granstugan, Dösjebro

Körledare och kontaktperson: elinmaria.hjorth@svenskakyrkan.se