Foto: Ikon

Cantaton

kör för de äldre barnen

Kör för de äldre barnen på tisdagar. Vi börjar med drop-in mellis fram till 15.00, därefter sjunger vi fram till 15.45. Vi utvecklar sångrösten och sjunger sånger från olika genrer. Vi arbetar vidare med den grundläggande musikteorin och provar även lite stämsång.

Körledare: Elin Maria Hjorth. 

Start  v. 4