Gudstjänst/Konserter

Huvudgudstjänsten firas varje söndag och helgdag i någon eller några av våra kyrkor.
Titta i vår kalender för att se var och vilken tid gudstjänsten firas.

Musikgudstjänster och konserter anordnas  både i kyrkorna och församlingshemmen. Dessa annonseras både separat och visar i kalendern.