Kyrkogårdar

I pastoratet finns tre kyrkogårdar. Alla tre ligger i anslutning till en kyrka.

Gravskötsel

Vaktmästarna informerar

Ett par maskrosor blommar mellan gatstenarna.

VÄXTKRAFT

en vaktmästares betraktelser

GUDATRÄD

Ailanthus altissima