Församlingshem

I pastoratet finns 3 församlingshem